Zmysel života

Rozmýšľali ste už niekedy nad zmyslom nášho života? Prečo sa rodíme, keď aj tak raz zomrieme? Žijeme si svoj život, riešime množstvo problémov, zažívame radosť i smútok.

Či sme spravodliví, alebo zákerní, všetci raz zomrieme a to bez rozdielu. Aký je zmysel života?  Odpoveď nemusí byť až taká zložitá. Na zodpovedanie sa stačí zamyslieť nad našim životom. Ja som dospel k tomuto zhrnutiu.

Zmysel života

Každý z nás sa raz narodil. Tým sa začala písať kronika nášho života. Počas tohto života rastieme fyzicky, no tiež duševne. Postupne sa priúčame novým veciam. Navštevujeme rôzne školy, kde si osvojujeme nové poznatky. Snažíme sa stále zlepšovať. No teda aspoň by sme sa mali.

Učíme sa pre seba a pre svoj budúci život. Potom si nájdeme zamestnanie potrebné nato, aby sme sa uživili a prispeli svojim dielom k prospechu spoločnosti. V práci by sme mali využívať to, čo sme sa naučili v škole. V súčasnosti to už však neplatí.

zmysel zivota

Spoločenský život

Nemôžeme zabudnúť ani na spoločenský život. Človek je spoločenský tvor, ktorý má potrebu vytvárať menšie skupiny a tým prispievať k veľkému celku. Z takéhoto zväzku potom vznikajú páry.

Novo vzniknutý pár je vedený spoločnosťou a svojimi pudmi, k založeniu si vlastnej rodiny. Majú spolu potomkov, ktorí sú tiež vedení k tomuto stavu. Chcú zachovať rod a deti potrebujú nato, aby sa o nich mal kto v starobe postarať.

Po založení rodiny a narodení detí, sa má každý o svoju rodinu postarať. Pokračuje v práci, aby získal peniaze potrebné na zabezpečenie prežitia svojej rodiny. Vychováva deti, aby aj oni robili to, čo ich rodičia.

Človek svoj život žije podľa určitého základného vzoru, ktorý sa opakuje. Samozrejme aj tu nájdeme určité rozdiely, pretože ľudia sú rozdielny. Nie každý má takéto potreby. Niekto žije v prítomnom okamihu a to čo bude v budúcnosti ho nezaujíma.

Po prežití určitého počtu rokov, sa posledná kapitola kroniky nášho života uzatvára. Človek umiera. Iba na ňom záleží, či poskytnutý čas dokázal dokonale využiť. Lenže čo v skutočnosti pre človeka znamená jeho život?


Miesto na život

Z predchádzajúceho textu môže byť zjavné, že táto planéta nám v skutočnosti nepatrí. Prežívame na nej iba malú etapu jej života. No správame sa tak, akoby nám celá patrila. To nám však nedáva právo na jej zničenie. Táto planéta patrí celému ľudstvu. A to ešte aj tomu nenarodenému!

Jednotlivci iba dostávajú možnosť, prežiť tu niekoľko desiatok rokov. Tento jav by mal každý zobrať v úvahu a šetriť jej zdroje aj pre budúce pokolenia. No chamtivosť a sebeckosť niektorých ľudí, ich núti konať vo svoj prospech, nehľadiac na ostatných.

Narodením sa dostávame príležitosť prežiť život, presne podľa svojich predstáv. Dostaneme životný priestor, v ktorom môžeme žiť, učiť sa novým veciam a spolunažívať s ostatnými ľuďmi. Narodíme sa na nejakom mieste. Žijeme tam, no po čase sa môžeme presťahovať.

Vzdelávanie

Chodíme do školy, kde sa učíme učivo potrebné pre život. No po skončení školy sa môžeme ďalej vzdelávať. Učiť sa môžeme nové veci, ktoré nám pomôžu zlepšiť si život. V okolitom priestore si môžeme nájsť životného partnera, s ktorým spoločne založíme rodinu. S týmto partnerom potom môžeme prežiť zvyšok svojho života.

Vychovávame deti a nachádzame si priateľov, ktorí patria do nášho života. Celý život pracujeme a zarábame si peniaze. Tie nám môžu pomôcť zlepšiť si svoj život a život ľudí v našom okolí. Robíme to do okamihu, kedy si už zaslúžime oddych. Vtedy si máme užívať plody našej usilovnosti, ktoré sme si zabezpečili poctivou celoživotnou prácou. Proces s našimi deťmi sa opakuje. Tie nám dajú vnúčatá, s ktorých sa tešíme a pomáhame ich vychovávať. Takto to funguje až do našej smrti.

Realita

Tento opis by mal predstavovať to, ako by to malo v našom živote vyzerať. Bohužiaľ, realita dnešného sveta je úplne iná. Zlú realitu nespôsobuje naša príroda. Tá nám vždy podmienky vytvorí. Zlú realitu však spôsobujú ľudia, ktorí túžia po moci. Vyvolávajú medziľudskú nenávisť a spôsobujú vojny.

Zlými zámermi okrádajú spoločnosť. Z tohto dôvodu vytvárajú novo narodením ľuďom zlé životné podmienky.


Pre mňa je zmyslom života nasledovné tvrdenie:
Z ľudského hľadiska pokladám za zmysel života na tomto svete neustále učenie sa.

Mali by sme sa tu naučiť:
a) žiť v mieri a súlade s ostatnými ľuďmi
b) milovať jedného človeka tak, ako nikoho iného
c) čestnému a spravodlivému konaniu
d) poskytnúť fyzickú, či psychickú pomoc všetkým ľuďom, ktorí ju potrebujú
e) prežiť život presne podľa svojich predstáv
f) žiť tak, aby sme sa za svoje konanie nemuseli hanbiť
g) čo je nenávisť, chamtivosť, sebeckosť a pochopiť, že sú to zlé prejavy
h) rozlišovať dobro a zlo
i) vytvoriť z ničoho umelecké dielo
j) budovať a nie ničiť
k) žiť a umierať pre iných ľudí


Záver

V podstate všetko v živote má svoj poučný charakter. Životné situácie nám ukazujú realitu plnú nenávisti, zabíjania, vojen, krádeží, fanatizmu, nedôvery a ďalších prirovnaní. No tiež lásku, dobrosrdečnosť, pohostinnosť, spravodlivosť, čestnosť, mierumilovnosť a ochotu pomôcť.

Každodenný život nám takúto realitu pravidelne vytvára a tým na nás vplýva. Formuje našu osobnosť a rozhodnutie necháva na nás. My sa rozhodujeme, čo je podľa nás správne. Niekto začne veriť v zlo a agresivitu. No niekto na dobro a pozitívne myslenie.

Takéto chápanie prebieha generačne. Jedna generácia sa tu narodí. Tým dostane priestor k celoživotnému učeniu sa a chápaniu prírodných spojitostí. Tým sa pripravia na ďalšiu cestu ich života a zomrú. Ešte pred smrťou vytvoria ďalšiu generáciu, ktorá dostane tú istú šancu, ako generácia pred nimi. Žijú tu, učia sa, budujú a tvoria. Pred smrťou vytvoria ďalšiu generáciu a tak dokola. Umierame preto, pretože je to znak prírody. Zabezpečuje sa tým stále nová energia, ktorá podporuje kolobeh života.

Z biologického hľadiska však pokladám za zmysel života neustály vývoj. Život sa musí neustále vyvíjať. Z hodín dejepisu vieme, čo je evolúcia. Tým, že zoberieme do úvahy evolúciu, množstvo faktov v tomto článku padne a neplatí. Pretože počnúc dinosaurami a vývojom cicavcov, hodnoty, ako spravodlivosť, dobro, zlo, šľachetnosť a česť neexistovali. To v podstate vyvracia mnou opísaný zmysel života na tejto planéte. No pokiaľ do úvahy zoberieme iba moderného človeka, zmyslom života môže byť neustále učenie sa.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.