Každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy

zodpovednosť

Hovorí sa, že kto nič nerobí, nič nepokazí. Určite je to pravda. No život by nemohol existovať, ak by toto pravidlo každý poctivo dodržoval. Rovnako by bol extrémne nudný. A väčšina ľudí sa veľmi nerada nudí. Ak by sme nič nerobili, postupne by sme nemali čo jesť. Nikto by nehospodáril a nestaral sa o zvieratá. Nestavali by sa domy. Nešilo by sa oblečenie. Chorých by nemal kto liečiť. Nešla by televízia a internet. Proste pohroma a za nejaký čas koniec sveta.

Našťastie to v súčasnosti neplatí. Všetci robíme to, čo máme a prispievame tak k dobru spoločnosti. Svojou činnosťou však Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.