Najčistejšia zamilovanosť 2:

zamilovanosť

(Vysvetlenie) Čo je vlastne láska a zamilovanosť? Určite sa všetci zhodneme na tom, že sú to city. Ale čo sú to vlastne tie city? Spomínané city sú v podstate iba klam prírody. Je to iba chemická reakcia prebiehajúca v našom tele. Nič viac a ani nič menej. Tú reakciu spôsobujú rôzne hormóny, ktoré u nás vyvolávajú konkrétne stavy. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.