Základ vzťahu v praxi

V minulom článku som predstavil správny základ vzťahu. Tento článok nájdete TU. Teraz nastal viac než vhodný čas, ukázať základ vzťahu v praxi.

Pre potreby tohto článku som si za ukážkovú situáciu vybral vzťah zložený z Mira, ktorý patrí do tretej skupiny a Táne patriacej do prvej skupiny. Z predchádzajúceho článku vieme, že do prvej skupiny patria ľudia prevažne citovo založení. Do tretej skupiny zase patria ľudia založení citovo, no tiež kladú dôraz na fyzickú príťažlivosť. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.

Správny základ vzťahu

Na svete žije niekoľko miliárd ľudí. Všetci majú mnoho spoločného, no tiež sa v mnohom líšia. Ľudia s podobnými záujmami sa hľadajú, potom spájajú, vytvárajú celky a tvoria jednotlivé páry. Na podobnom princípe to funguje aj v oblasti ľudských vzťahov. Pokiaľ sa nájdu dvaja podobní ľudia, môžu spoločne vytvoriť pevný vzťah, ktorý prekoná všetky úskalia života. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.