Vernosť

vernost

Vernosť je stav, ktorý si treba vážiť. Vo vzťahu podnecuje silu a udržuje vzájomné spojenie. Preto je vzácna a jedinečná zároveň. Tiež je znakom zdravo fungujúceho vzťahu. Je dôsledkom určitého záväzku. Vzťah založený na vernosti zvykne byť pevný.

Vernosť takýto vzťah utužuje a udržuje pri živote. Ak sa poruší, vzťah stráca na cene. Oslabuje sa a v určitých prípadoch dôjde k jeho zničeniu. A to môže byť niekedy škoda, pretože známe príslovie hovorí, že človek si začne vážiť veci až vtedy, keď o ne príde. To je veľká pravda. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.