Susedské problémy a ich (ne)riešenie

susedske problemy

Už od mala žijem na dedine a tam sú najčastejšie susedské problémy. A to neobišlo ani našu rodinu. Prvotný problém vznikol na plote. Náš dom bol v susedstve postavený ako posledný. Pozemok bol dlhú dobu prázdny. To znamená, že sused si tam robil, čo chcel. Po niekoľkých rokoch tam môj otec postavil dom. Sused tam mal starý hrdzavý plot z pletiva. Aj to nie na celej medzi, ale iba vzadu.

Predná časť jeho pozemku z našej strany nebola ohradená. Preto sa raz otca pýtal, že aký plot plánuje postaviť na spoločnú medzu. Otec mu povedal, že plechový. To sa susedovi nepáčilo, pretože vraj má úzky dvor a bude mať na dvore tmu. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.