STOP

stop

Určite aj nevodič pozná dopravnú značku STOP. Tento povel okamžite ukončuje práve vykonávanú činnosť. A to nielen v doprave. Väčšina z nás ho rešpektuje. No nájdu sa aj odvážlivci, ktorým nič nehovorí. To je však vedľajšie.

V živote sa nám mnohokrát darí robiť veci, ktoré by sme nemali. Robíme ich sebe, ale aj ľuďom vo svojom okolí. Tie veci nám neprinášajú nič dobré. Skôr naopak. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.