Manželské špehovanie

manželské špehovanie

Ľudia majú radi slobodu. Nie sú radi, keď ich niekto v niečom obmedzuje. Platí to vo všetkom. Výnimkou nie je ani manželský, či všeobecne partnerský vzťah. Manželské špehovanie podľa mnohých narúša súkromie. To by malo patriť každému. No na túto situáciu existuje ešte jeden pohľad. Ten do tejto situácie vnáša trocha svetla, ktoré odhaľuje mnohým ľuďom niečo nepochopiteľné.

Nie je vzťah, ako vzťah. Každý je v niečom iný. Dôvodom je rozdielnosť partnerov. Protiklady sa priťahujú, pretože je to prírodná zákonitosť. Vidíme ju napríklad pri elektrine. Tá naša rozdielnosť spôsobuje Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.