Skutočná inteligencia

inteligencia

Každý správny človek by mal byť skutočne inteligentný. Skutočná inteligencia odráža konkrétne správanie. To správanie je postavené na budovaní spoločenských hodnôt. Taký človek verí v hodnoty a preto žije v čistej, zdravej a spravodlivej spoločnosti. Záleží mu na priestore, ktorý po sebe zanechá budúcim generáciám.

Záleží mu na kvalitných medziľudských vzťahoch , postavených na pilieroch slušnosti, morálky a etiky. Rovnako mu záleží na vedomostiach, ktorých nemá nikdy dosť. Veľký dôraz kladie na vlastný osobnostný rozvoj a na osobnostný rozvoj svojho potomstva. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.