Sebareflexia, spôsob poznania samého seba

sebareflexia

Každý z nás sa nejako správa. Niekedy sa správame dobre a inokedy zas zle. Väčšinou to určuje situácia, ktorú práve prežívame. To je logické. Niekto nám urobí nejakú krivdu a my nato samozrejme reagujeme. Naša reakcia je väčšinou búrlivá, keďže nám každý ubližuje a krivdí neprávom.

No je naším životným údelom takto reagovať? Nedá sa to riešiť pokojne? Skutočne nám bolo ublížené? Nepreháňame to náhodou? Nenesieme na tom aj my sami určitý podiel viny? Tieto otázky nám pomôže zodpovedať naša sebareflexia. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.