Je mi to jedno

je mi to jedno

V našom živote sme dostali jeden úžasný dar. Tým darom je možnosť slobodného rozhodovania. Samozrejme až od určitého veku. 🙂 V minulých a dávnych dobách, keď ešte vládlo utláčanie slabších, nebolo reálne tento dar uplatňovať. No našťastie sa odvtedy doba v mnohom zmenila. Jednou pozitívnou zmenou je práve sloboda rozhodovania.

Rozhodovanie je pre človeka veľmi dôležité. Obzvlášť vtedy, keď sa vie správne rozhodnúť. Článok o správnom rozhodnutí je —> tu. V tomto článku sa spoločne pozrieme na dôvod, prečo by sme mali tento dar slobodne využívať. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.

Rozhodnutie môže byť niekedy problém

rozhodnutie

Určite ste sa stretli s tým, že ste museli urobiť nejaké rozhodnutie. Vo väčšine prípadov nám rozhodovanie nemusí robiť žiaden problém. Vo veľkej miere riešime situácie, ktoré sú jednoduché, prípadne vieme, čo je dôležitejšie.

No niekedy môžeme zažiť situáciu, kedy máme na výber viac možností. Nie je problém, ak je jedna z ponúkaných možností dôležitejšia, než tá druhá. Vtedy je rozhodovanie jednoduché. No ako naschvál sa niekedy ani za svet nevieme rozhodnúť. Pokiaľ ide o banalitu, je to ešte v pohode. Ale čo ak ide o dôležité rozhodnutie? Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.