Otrok, či otrokár?

otrok

Otrok či otrokár? Predstavte si, že máte na výber. Ktorú možnosť  by ste si vybrali? Niekto povie, že ani jedno. Otrokom nechce byť určite nikto. Samozrejme môžu existovať nejaké výnimky. Otrokár je pán a otrok je sluha. Väčšina by chcela rozkazovať a robiť nech robia iní. Lenže v skutočnosti si väčšina ľudí vybrala možnosť otroka. A niektorí o tom možno ani nevedia. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.