Odpustenie, či oslobodenie?

odpustenie

Človek je tvor spoločenský, čo prináša mnohé výhody. Vytvára spoločné skupiny, v ktorých zdieľa svoje radosti, prácu, zábavu a tiež problémy. Môže ísť o rodinu, dedinu, mesto, komunitu, národnosť, zamestnanie, šport, alebo rôzne záujmové skupiny. Čiže miesta, kde ľudia spoločne spolunažívajú.

V skupine je život jednoduchší a príjemnejší. Jednotlivci si v nej pomáhajú a spoločne riešia neduhy života. Znie to úžasne. Priam až dokonale. No má to aj tienistú stránku. Tou stránkou je naša odlišnosť. A odlišnosť vyvoláva konflikt. Ľudia sú si v mnohom podobný, čo je len dobre. Problém však nastáva vtedy, keď si vzájomne nerozumejú. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.