Príčina a následok (Zákon prírody)

Určite ste už niekedy zažili situáciu, ktorú ste si vedome zapríčinili. Nie je to nič nezvyčajné a deje sa nám to dosť často. Rovnako to funguje aj nevedome. Vtedy si neuvedomujeme svoje konanie. Robíme rôzne rozhodnutia a na konci tohto procesu zažívame výsledky. Pokiaľ sú želané, je to pre nás výborné. Lenže nie vždy to musí byť práve takto. Tento jav popisujú dve slová. Príčina a následok. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.