Motivácia ako spôsob dosahu cieľa

motivácia

Človek sa už od nepamäti snaží naplniť svoje potreby. Naplnenie tých potrieb mu zabezpečí prežitie. Alebo aspoň lepší život. Nato, aby si tie potreby mohol naplniť, potrebuje poznať dôvod, prečo to urobiť. Život a práca v ňom je omnoho jednoduchšia, ak poznáme skutočný dôvod , ktorý nás vedie k úspešnému naplneniu našej potreby.

A vôbec nemusí ísť len o potrebu. Do tejto kategórie možno zaradiť rôzne činnosti, ktoré nám prinášajú radosť a pocit zadosťučinenia. Tieto potreby a činnosti sú vlastne cieľom našej akcie. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.