Konfúcius a 15 jeho citátov 2

konfúcius

Toto je druhá časť článku o citátoch, ktoré povedal Konfúcius. Každý z nás sa odlišuje svojim správaním. Niekto sa správa čestne, milo, múdro, poctivo a niekto zasa klame, je zbabelý, hlúpy a zákerný. Je len na nás, ako sa budeme správať. Iba pozitívny typ správania má skutočný význam. Spoločnosť takých ľudí prekvitá a prekypuje šťastím, či spokojnosťou.

Ale dosť úvodu. Svoju pozornosť presmerujte na nasledujúce citáty okorenené mojím komentárom. Tak s chuťou do toho. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.

Konfúcius a 15 jeho citátov

konfúcius

Konfúcius bol filozof, ktorý sa zaoberal morálnymi zásadami a princípmi správania. Zaujímal sa o človeka z pohľadu ľudskosti. Chcel položiť základy nového štátu, ktorý by viedli ušľachtilí a cnostní ľudia. Presne tak, ako to fungovalo v niektorých starých dynastiách Číny. Nabádal ľudí, aby si brali z minulosti príklad a aby sa neustále samo – vzdelávali. Zdokonaľovanie charakteru a cnosti každého človeka pokladal za kľúčové.

U ľudí chcel vyvolať stav pravdovravnosti, ochoty učenia sa, lásky k ľuďom, úctu k starším a hlavne príklon k tradíciám. Uznával spoločenský život plný morálky, správnych medziľudských vzťahov a spravodlivosti. V tomto článku sa pozrieme na zopár citátov jeho filozofie, doplnených o môj komentár. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.