Farár je skrátka najsvätejšia svätosť

farár

V jednej väčšej kresťansky založenej dedine bol rímskokatolícky kostol. Dlhé roky v ňom pôsobil jeden starý farár. Ľudia s ním boli spokojní. Snažil sa im pomôcť. Medzi veriacimi nerobil rozdiely. Nebol síce najdokonalejší, ale to nie je nikto. Vo svojej farnosti mal svojich verných a tí ho uznávali. Takto to fungovalo až do jeho dôchodku. Vtedy prišlo nariadenie z vyšších miest, že musí farnosť opustiť. Na jeho miesto už mali pripraveného iného kňaza. Starý farár mal snahu ostať, no nariadenie je nariadenie.

Nový farár sa zabýval veľmi rýchlo. No bol iný, než ten starý. Veriaci na neho neboli navyknutí. V mnohom sa im Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.