Empatia

empatia

Viete sa vcítiť do situácie iných ľudí? Ak áno, správate sa empaticky. To je však veľmi jednoducho povedané. Človek prostredníctvom empatie nadväzuje spojenie s iným človekom. No nejde o priame fyzické spojenie. Takéto spojenie prebieha na mentálnej úrovni. Spojenie sa teda uskutočňuje prostredníctvom emócií, pocitov a myšlienok. Empatia má rozhodne spoločenský význam. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.