Definícia šialenstva

definícia šialenstva

Šialenstvo môže mať rôzne podoby. Svoje obete si nijako nevyberá. Trpia ním ľudia rôzneho vyznania a pôvodu. Vo väčšine prípadov ide o duševnú poruchu, ktorú niečo vyvolalo. No neplatí to v každom prípade. Správať sa šialene môže aj úplne zdravý človek. Šialenstvo je z medicínskeho hľadiska dosť dobre zdokumentované. Existujú rôzne poučky, ktoré ho opisujú. Iné je to však v tom druhom prípade. V tomto článku sa pozrieme, čo tá definícia šialenstva vlastne je. Pokračuj v čítaní, no nečakaj tu žiaden zázrak.