Správny základ vzťahu

Na svete žije niekoľko miliárd ľudí. Všetci majú mnoho spoločného, no tiež sa v mnohom líšia. Ľudia s podobnými záujmami sa hľadajú, potom spájajú, vytvárajú celky a tvoria jednotlivé páry. Na podobnom princípe to funguje aj v oblasti ľudských vzťahov. Pokiaľ sa nájdu dvaja podobní ľudia, môžu spoločne vytvoriť pevný vzťah, ktorý prekoná všetky úskalia života.

Cieľom väčšiny ľudí, je nájsť si partnera, s ktorým by si dokonale rozumeli. Bohužiaľ, v oblasti vzťahov nemusí všetko fungovať práve ideálne. Najväčším problémom ohrozujúcim vzťahy, je prílišná rozdielnosť niektorých ľudí. Pri hľadaní si partnera máte dve možnosti. Buď si nájdete správneho, alebo nesprávneho partnera.

Ak sa stretnú dvaja rozdielny ľudia a pred začiatkom vzťahu sa dobre nespoznajú, môže to viesť k vážnym problémom. Samozrejme z toho vznikne rozchod, (rozvod) a veľká strata času, ktorý mohol byť investovaný zmysluplnejšie. Tak, ako vo všetkom, aj v oblasti vzťahov platia určité pravidlá. Základnú úspešnosť vzťahu vidím v dvoch oblastiach:


Prvá oblasť je psychická.
Druhá oblasť je fyzická.


Spomenuté oblasti možno celkovo nazvať, ako základ vzťahu. Pre úspešný vzťah sú obidve veľmi dôležité. Pokiaľ bude vzťah dvoch ľudí spĺňať obidve oblasti, ich partnerský vzťah bude v rovnováhe. Základ takéhoto vzťahu bude preto úspešný a pevný. Jedine pevný základ vzťahu zachováva najväčšie predpoklady k dlhodobému udržaniu vzťahu.

Do psychickej oblasti spadajú všetky citové prejavy a celková osobnosť človeka. Napríklad láska, dobrota, čestné správanie a podobne. Fyzická oblasť už podľa názvu napovedá, čo bude predstavovať. Zahŕňa všetky fyzické rysy, akými je tvar postavy, farba a typ vlasov, farba pleti a celková telesná stavba. Jednoducho povedané, ide o to, ako človek  vyzerá vzhľadovo. Pre niekoho je dôležitá iba psychická oblasť. Pre niekoho zas fyzická a pre niekoho kombinácia obidvoch.


Niektorí ľudia hovoria, že na vzhľade nezáleží. V živote sa skôr sústreďujú na duševné vlastnosti človeka. Potrebujú lásku na celý život, ktorú si budú dokazovať vernosťou a vzájomnou náklonnosťou. Vedia milovať, no aj od svojho partnera vyžadujú lásku. Videl som už mnoho fyzicky príťažlivých dievčat, ktoré tvorili pár s nie veľmi príťažlivými mužmi. Alebo tiež opačne. Vzhľad neriešia, pretože pre nich je dôležitejšie to, ako sa k nim ich partner správa a či ich miluje.

Iní ľudia zasa prihliadajú na fyzickú krásu. Ich partner musí byť navonok príťažlivý. Musí ich sexuálne priťahovať. Je to pre nich základ. Takíto ľudia sú skôr ovplyvňovaní svojimi sexuálnymi pudmi. Nehľadia na inteligenciu, pretože je pre nich dôležitejšia priorita fyzickej krásy. Niektorí majú medzi sebou zasa otvorené sexuálne vzťahy. V takomto vzťahu môže prevládať vedomá nevera a striedanie sexuálnych partnerov.

Iní sa zasa radi so svojimi polovičkami ukazujú na verejnosti. Teší ich, keď sú videní s krásnou osobou. Myslia si, že to buduje ich spoločenskú prestíž. Výborným príkladom sú známe osobnosti. Napríklad slávni herci. Vzťahy a manželstvá uzatvárajú zväčša so spoločensky známymi osobami. Bohužiaľ vo väčšine takýchto prípadov to končí rozvodom. Následne si na manželstvo nájdu inú slávnu osobnosť. Proces sa môže opäť zopakovať. A tak dokola. V takýto prípadoch ide iba o povrchný vzťah. V starobe niektorí z nich možno pochopia, že takýto život nemal cenu…

A do tretice je nutné spomenúť poslednú skupinu ľudí. Tí zas k dokonalému vzťahu, potrebujú od partnera pocítiť naplnenie oboch oblastí súčasne. Potrebujú, aby ich partner miloval a zároveň vyzeral k svetu. Neznamená to, že musí ísť o najkrajšieho človeka na svete. Skôr to znamená, že ich partner musí spĺňať aspoň niektoré fyzické črty. Napríklad, ak niektorý človek športuje, je štíhly, tiež chce získať štíhleho partnera.

Takýto človek by mohol cítiť lásku aj k obéznejšiemu partnerovi, no necítil by, že vo vzťahu dostáva všetko to, čo potrebuje. Mohlo by to viesť k javu, že hoc by tú osobu miloval, na ulici by sa otáčal za fyzicky krajšími ľuďmi. Ak mám partnera, ktorý zároveň spĺňa citovú a fyzickú stránku, nemám dôvod pokukovať po iných ľuďoch opačného pohlavia. Pretože viem, že mám vedľa seba osobu, ktorú milujem a fyzicky ma priťahuje. Vtedy môže byť vybudovaný skutočne silný základ vzťahu.

©reflektor812 zaklad vztahu


Najväčšiu šancu k vytvoreniu dobrého základu vzťahu, majú ľudia patriaci do totožnej skupiny. Preto sa musíte zamyslieť, do ktorej z týchto troch skupín patríte vy osobne. Tiež je viac než nutné zistiť, do ktorej skupiny patrí váš budúci partner. K procesu zisťovania sa pokúsim vrátiť v neďalekej budúcnosti.

V tomto článku bol opísaný iba základ vzťahu, nie celkovo dokonalý vzťah. K dosiahnutiu dokonalého vzťahu potrebujete naplniť ešte dve zvyšné úrovne pyramídy dokonalého vzťahu. Tie však výrazne závisia a sú priamo ovplyvnené práve správnym základom. Práve preto je toto najdôležitejšia časť budovania vzťahu.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.