Skutočná inteligencia

Každý správny človek by mal byť skutočne inteligentný. Skutočná inteligencia odráža konkrétne správanie. To správanie je postavené na budovaní spoločenských hodnôt. Taký človek verí v hodnoty a preto žije v čistej, zdravej a spravodlivej spoločnosti. Záleží mu na priestore, ktorý po sebe zanechá budúcim generáciám.

Záleží mu na kvalitných medziľudských vzťahoch , postavených na pilieroch slušnosti, morálky a etiky. Rovnako mu záleží na vedomostiach, ktorých nemá nikdy dosť. Veľký dôraz kladie na vlastný osobnostný rozvoj a na osobnostný rozvoj svojho potomstva.

V živote chce niečo dokázať a práve preto dáva pozor nato, akú akciu vykonáva. Zo sveta chce urobiť lepšie miesto. Miesto, kde sa žije príjemne v súčasnosti a bude aj v budúcnosti. Želám si, aby každý človek bol skutočne inteligentný.


Skutočne inteligentný človek nikdy nepodlieha živočíšnym pudom. Nepodlieha sexuálnym pudom a je oddaný jedine svojmu partnerovi, s ktorým tvorí zväzok. A to v hocijakej situácií. Verí, že sex je primitívna ľudská potreba. No on nechce byť primitívny.

„Chcem byť skutočne inteligentným človekom.”

Verí v lásku a vo zväzok, ktorý vybudoval. Láska a oddanosť je pre neho dôležitejšia, než obyčajný živočíšny sex. Sex nikdy nenaplní jeho skutočnú potrebu. Zakladá si na princípoch tradičnej rodiny a takýmto spôsobom formuje budúcu spoločnosť. Rovnako nevyhľadáva sexuálnu potechu u iných ľudí iba preto, že nato našiel príležitosť.

Nepredáva svoje telo za peniaze. Neponúka ho a ani ho neodhaľuje viac, než je spoločensky vhodné. Vie že má svoju úroveň a hrdosť. Nepotrebuje sa ponižovať. Peniaze sa snaží zarobiť iným spôsobom, aj keď je to inak ťažšie. Žije v kultúrnej spoločnosti, kde oblečenie nesie určitý význam.

Verí v svoju česť. Čestný človek má svoju hodnotu. Tá stúpa každým čestným skutkom, ktorý vykoná. Keď dá svoje čestné slovo, nič nie je dôležitejšie, než naplnenie toho, k čomu sa zaviazal. Nespráva sa pokrytecky. Snaží sa žiť tak, aby nemusel klamať. Klamstvo odsudzuje, pretože ani on nechce byť klamaný.


Nepodlieha chamtivosti. Verí, že čím viac majú ostatní ľudia, tak tým viac má aj on sám. Netúži po moci. Verí, že každý človek si je rovnocenný, nech sa narodí v zámku, alebo v rozpadnutej chatrči. K ostatným ľuďom sa správa milo, s primeranou úctou, morálne správne, eticky a slušne.

Taký človek nebude nikdy slepo podporovať ľudí, ktorí podporu nepotrebujú. Vie, že pre spoločnosť nič dôležité neurobili, no správajú sa tak, že urobili. Napríklad niektorí slávni športovci, speváci a podobne. Chcú byť stredobodom pozornosti, pretože k tomu prináleží tučné bankové konto. Vedia, že bez pozornosti obyčajných ľudí nebudú nič viac, než tí obyčajní ľudia. Svojim ”povolaním” zarábajú peniaze, o ktorých sa môže bežným ľuďom iba snívať. No k tomu potrebujú zisky z reklám, aj keď nato nemajú herecké vlohy.

inteligencia

Pre skutočne inteligentného človeka má väčšiu hodnotu obyčajný pekár, upratovačka, lekár, zdravotná sestra, smetiar, učiteľ a podobne, ktorí svojím konaním urobia pre blaho ľudí navôkol podstatne viac a za oveľa menej peňazí, než by si skutočne zaslúžili.

Taký človek sa aktívne stará o priestor, v ktorom žije. Chce po sebe zanechať miesto, kde sa bude dať žiť aj po ďalšie generácie.  Neznečisťuje a odpad triedi. Odpadky dáva do koša. Keď má nejaký obal, nevyhodí ho z okna idúceho auta, pretože ho samého znepokojuje, keď vidí odpadky okolo ciest.

Správa sa šetrne. Myslí na budúcnosť. Nespráva sa ako parazit.  Vie, že tu dostal možnosť žiť, tak ako generácie ľudí pred ním a rovnaké právo majú aj generácie po ňom.

Chce byť vzdelaný. Vzdelanie je priama hodnota, ktorú vlastní. No nie iba na papieri. Baží po nových vedomostiach. S dobou kráča informačne, teoreticky a aj prakticky. Vedomosti z neho robia sebestačného človeka. Pocit niečo vedieť je úžasný a skutočne inteligentný človek ten pocit veľmi dobre pozná.

Doba sa neustále modernizuje. Takýto človek kráča s dobou. Nestojí na mieste, ako väčšina ľudí. Vie, že sa o neho štát nepostará. Ten sa stará iba o vyvolené osoby. Buduje svoj osobný rozvoj. Chce byť lepším človekom, ktorý dokáže to čo chce a kedy to chce.


 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho. Minimálne jednu osobu tým určite potešíte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.