Prvé patro vzťahu

V tomto článku sa spoločne pozrieme na prvé patro vzťahu. Toto patro tvorí prostriedok pyramídy úspešného vzťahu. V minulom článku som popisoval správny základ vzťahu, ktorý nájdete v odkaze pod týmto článkom. Základ vzťahu je síce dôležitý, no k prežitiu úspešného vzťahu určite nestačí. Musí ho doplniť prvé patro vzťahu, ktoré je špecifické svojimi oblasťami.


Prvé patro je príznačné dvoma konkrétnymi oblasťami. Tými je vzájomná láska a rodina. Lásku vo vzťahu výrazne podporuje už spomínaný základ vzťahu. Ak sa stretnú dvaja ľudia z totožnej skupiny, ktorí zistia, že si medzi sebou dobre rozumejú, láska určite vznikne. Tiež tomu napomáhajú hormóny, ktoré v takomto stave u človeka vznikajú. No dlhotrvajúca láska väčšinou vznikne iba u ľudí z prvej a tretej skupiny. Ľudia z druhej skupiny uznávajú iné hodnoty. Aj u nich môže na začiatku vzniknúť láska, no časom opadne. U takýchto ľudí môže láska prepuknúť až v neskorom veku, kedy pochopia, že ju potrebujú k životu.


Láska je kľúčovým bodom vzťahu. Bez vzájomnej lásky to nebude nikdy skutočný vzťah. Láska dáva životu zmysel, vytvára spojenie a utužuje vzťah. Takýto vzťah je preto silný a dlhotrvajúci. Samozrejme aj tu môžu vzniknúť komplikácie, no je to skôr individuálne. Práve preto je láska prvou oblasťou v tomto patre.

Druhou oblasťou tohto patra je rodina. Prečo práve rodina? Pretože rodina je oporou. Všetko v živote ide podstatne ľahšie, pokiaľ je vám rodina oporou. Rovnako to platí aj vo vzťahu. Situácia je omnoho ľahšia, ak vás vo vašom vzťahu podporuje vaša rodina. Problém nastáva v okamihu, keď je vaša rodina proti vášmu partnerovi. Vtedy sa dostávate do nelichotivej situácie.

©reflektor812 prve patro vztahu

Čo v takomto prípade urobiť? Nech sa rozhodnete akokoľvek, určite jednej strane ublížite. Rodina vám môže prikázať, aby ste vzťah ukončili. No vy ho ukončiť nechcete. Ak ste na svojej rodine finančne závislý a bývate s nimi pod ich strechou, máte vážny problém. Riskujete, že skončíte bez domova, prípadne budete nútený vzťah z vašej strany ukončiť. Prípadne sa budete musieť osamostatniť.

Ďalším problémom môže byť to, že s vašou rodinou môže mať problém práve váš partner. Opäť ste v krízovej situácií. Chcete byť za dobre s oboma stranami. No v takomto prípade je situácia jednoduchšia. Môžete sa osamostatniť a ostanete so svojím partnerom. Samozrejme ak vám zato stojí. No napriek tomu sa môžete ďalej stretávať so svojou rodinou. Ak vám to bude váš partner zakazovať, niečo bude zle. Vašu rodinu vám nemá čo zakazovať iba preto, že ich nemá rád.

Ak je však problém vo vašej rodine a veľmi chcete ostať so svojím partnerom, musíte svoju rodinu opustiť. Rodina vás nemôže do nekonečna brzdiť. Vaším budúcim údelom, je vybudovať si s partnerom vlastnú rodinu. Túto možnosť využili aj vaši rodičia a vy na ňu máte právo tiež.


Jedinou istotou a tromfom v tejto situácií je byť dostatočne finančne a bytovo zabezpečený. Vtedy získavate nad situáciou moc. V opačnom prípade sa musíte podrobiť silnejšej strane. Vo väčšine prípadov je to práve vaša rodina.
Najideálnejšia situácia je tá, že všetci zúčastnení sú so sebou vzájomne spokojní. Vtedy nie je čo riešiť. Oblasť rodiny je pre vzťah veľmi dôležitá a preto je zaradená do prvého patra úspešného vzťahu. Toto patro musí byť pevné, pretože ešte nesie jedno posledné patro.

Pyramídu úspešného vzťahu ešte dopĺňa a zároveň uzatvára posledne druhé patro vzťahu.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.