Podmienky používania

.» Všetky materiály (napríklad články) umiestnené na reflektore812 [ďalej len blog] podliehajú autorskému zákonu. (Autorom je tvorca blogu)

»  Články nesmú byť šírené bez povolenia autora blogu.

» Všetky články tohto blogu majú slúžiť iba ako príklad a tento blog neručí za škody spôsobené ich zlým pochopením.

» Blog neposkytuje záruku nesprávnou aplikáciou článkov do praxe.

» Všetky vyjadrenia v článkoch tohto blogu sú vyjadrením osobných názorov a skúseností autora.

» Všetky články umiestnené na tomto blogu sú výhradne dielom autora blogu. Pokiaľ nie je pod článkom napísané inak.

» Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za protizákonné konanie, ovplyvnené zlým pochopením článkov, ktoré sú umiestnené na tomto blogu.

» Blog nenesie žiadnu zodpovednosť za smrť spôsobenú nedodržaním pravidiel a postupov, ktoré sú umiestnené na tomto blogu.

» Rady z oblasti zdravia poskytuje autor, ktorý nemá zdravotné vzdelanie!

» Všetky komentáre musia byť vhodne a priamo zamerané ku komentovanej téme.

» V komentároch je zakázané hrubé vyjadrovanie a nadávky všetkého druhu.

» V komentároch je zakázané riešiť politickú situáciu, pokiaľ nie je článok zameraný politicky.

» Komentáre môžu obsahovať všetko, čo nie je v rozpore s dobrými mravmi.

» Za zverejnený komentár zodpovedá v každom prípade iba autor komentára a nie tento blog.

» Blog si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok, za účelom vylepšenia používania blogu.

» Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, musíte tento blog opustiť.

»  Čítaním článkov umiestnených na tomto blogu súhlasíte s týmito podmienkami.

» Tieto pravidlá sú platné od [07.01.2015].