Motivácia ako spôsob dosahu cieľa

Človek sa už od nepamäti snaží naplniť svoje potreby. Naplnenie tých potrieb mu zabezpečí prežitie. Alebo aspoň lepší život. Nato, aby si tie potreby mohol naplniť, potrebuje poznať dôvod, prečo to urobiť. Život a práca v ňom je omnoho jednoduchšia, ak poznáme skutočný dôvod , ktorý nás vedie k úspešnému naplneniu našej potreby.

A vôbec nemusí ísť len o potrebu. Do tejto kategórie možno zaradiť rôzne činnosti, ktoré nám prinášajú radosť a pocit zadosťučinenia. Tieto potreby a činnosti sú vlastne cieľom našej akcie. Cieľ a motivácia má preto pre človeka obrovský význam. Tiež tvoria súčasť základných pilierov úspechu. Článok o pilieroch úspechu je —> tu.


Čo je motivácia

Motiváciou možno nazvať to, čo nás vedie k naplneniu našej potreby. Je to náš dôvod prečo. Prečo to musím urobiť? Aký je dôvod tejto činnosti? Čo z toho budem mať? Ak si na tieto otázky odpovieme, nájdeme dôvod našej motivácie.

Motivácia je teda hnací motor, ktorý nás ženie vpred. Preto má pre nás obrovský význam. Je to pomocník, ktorý nám pomáha plniť si svoje sny, ciele a túžby. Ak robíme nejakú činnosť, či si plníme nejaký sen a padneme pritom na kolená, jediné čo nás opäť postaví na nohy, je náš dôvod prečo.

motivácia

Prečo to musím dokončiť? Je to pre mňa dôležité? Teraz to predsa nemôžem vzdať. Veľmi to chcem a preto musím vstať a pokračovať ďalej. To skutočné chcenie podporené trochou snahy nás posúva vpred dovtedy, dokým nedosiahneme to, po čom túžime. Krok za krokom, postupne až k cieľu.

„Do hrnca vložíme skutočné chcenie. K tomu pridáme štipku snahy. Nakoniec doplníme za hrsť trpezlivosti. To všetko miešame dovtedy, dokým neuvidíme očakávaný výsledok.”

Prečo je dôležitá

Motivácia nie je dôležitá. Ona je najdôležitejšia. Tvorí základ akcie a základ je proste základ. Bez základu to nejde. Čím je základ (motivácia) silnejší, tým viac samotná činnosť vydrží. Stojí na pevnom základe. Len s takýmto základom prekoná všetko.

„Omnoho väčšia tragédia, než nedosiahnuť cieľ, je nemať žiadny cieľ.“ – Benjamin Mays

Dôležitú úlohu plní vtedy, ak to chceme vzdať. No keď to vzdáme, neprinesie nám to očakávaný a chcený výsledok. Motivácia nám v tom okamihu pripomenie, prečo to robíme a prečo by sme v tom mali pokračovať.


Cieľ

Poznať svoju cieľavedomosť je dôležité v každej životnej situácií. Ak ju pochopíme, hneď zistíme, akým smerom sa musíme vydať, aby sme svoj cieľ dosiahli. Ak niekde chceme ísť, musíme vedieť, kde to je. Iba tak to nájdeme a dosiahneme. Pri každej činnosti ktorú vykonávame, alebo chceme vykonávať, musíme poznať cieľ. To je prírodná zákonitosť, ktorá sa dá len ťažko oklamať.

„Pravdepodobnosť zasiahnuť cieľ dramaticky rastie, ak naň mierite.” – Mal Pancoast

Prírodná zákonitosť

Každý z nás sa pri svojej činnosti dostáva do kontaktu s touto prírodnou zákonitosťou. Cieľ môže byť súčasťou hocijakej činnosti, ktorú musíme, či chceme vykonať. Stretávame sa s ňou doma, v práci, či pri hre. Jednoducho v činnostiach, ktoré robíme.

„Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania.“ – Konfucius

Ak niekto chce zmeniť svoj život k lepšiemu a zažiť úspech, musí si uvedomiť nasledovné. Úspech sa môže skrývať v jednom cieli, alebo v niekoľkých. Jeden veľký cieľ môže pozostávať z niekoľkých menších cieľov. Keď chceme úspešne naplniť ten veľký cieľ, musíme najprv dosiahnuť tie menšie. Preto je dôležité stanoviť si svoje ciele správne. Ich naplnenie musí mať určitý význam. Bez významu je nám cieľ nanič.


Príklad pre lepšie pochopenie

Predstavme si človeka, ktorý chce zabehnúť šprint na 100 metrov. Samozrejme v čo najrýchlejšom čase. Uvedomuje si, že ak to dokáže, prinesie mu to športový úspech. To ho motivuje a ženie vpred. Preto si to stanoví za hlavný a najväčší cieľ. To chce touto činnosťou dokázať. No to nezabehne bez patričnej prípravy. Predstavme si, že predtým profesionálne nebehal. Uvedomuje si, že je to ťažké a musí sa nato nejako pripraviť.

„Každý tréning je jeden krok bližšie k tvojmu cieľu.“

Preto si urobí menší plán, ako bude postupovať. V tom pláne si stanový jeden veľký, víťazný cieľ a niekoľko malých cieľov. Tie mu ten veľký cieľ pomôžu dosiahnuť. Prvým cieľom môže byť zabehnúť stovku bez časového limitu. Či to vôbec dokáže. Ak to dokáže, naplní si prvý čiastkový cieľ a posunie ho to bližšie k tomu veľkému.

„Celkový úspech je len nahromadením stoviek, ak nie tisícov pokusov a snáh, ktoré nikto nikdy neocení.“ –  Brian Tracy

V druhom čiastkovom cieli si už stanový časový limit. V tomto limite to musí zabehnúť. Limit je samozrejme veľký. Nie je víťazný, pretože taký limit len tak ľahko nedosiahne. Nato potrebuje dostatočný čas a tvrdý tréning. Ak ten hrubý limit zabehne, podarí sa mu naplniť aj tento čiastkový cieľ a nastane posun vpred.

„Prekážky sú to čo vidíš, keď sa prestaneš pozerať na svoj cieľ.“ – Brian Tracy

Kto sa odváži, zvíťazí – SAS

Tretí čiastkový cieľ patrí k zabehnutiu stovky za kratší čas, než ten predchádzajúci. Robí to dovtedy, dokým ho nedosiahne. Potom opäť zníži čas, aby sa priblížil tomu víťaznému. Ďalším cieľom môže byť zníženie svojej hmotnosti. Chudšiemu sa mu bude ľahšie a rýchlejšie behať.

„Nenechám sa odradiť. Pretože každý zlý pokus, ktorý mám za sebou, je ďalším krokom vpred, krokom k úspechu.“ – Thomas A. Edison

Nasledujúcim cieľom bude ďalšie zníženie času. Bolí ho to. Srdce mu ide vyskočiť z hrude. V mysli sa mu začínajú vynárať myšlienky ústupu. Je mu z tej námahy nanič. No v tom si spomenie, prečo to vlastne robí. Prečo chce vyhrať. Tú odpoveď pozná len on.

„Vaše ciele musia byť také veľké, aby vás ráno vytiahli z postele, aby vás motivovali.“ –  Paul McKenna

Tá motivácia mu vleje nádej do žíl. Povie si, že to dokáže, nech to stojí, čo to stojí. Trénovať bude dovtedy, dokým tu stovku nezabehne najrýchlejšie. Ak bude pripravený, pôjde na skutočnú súťaž. Keď sa mu ju podarí zabehnúť najrýchlejšie, naplní svoj hlavný a najdôležitejší cieľ. Iba tak sa víťazí. Tým dosiahne úspech.


 

Ak sa vám článok páčil, možno sa bude páčiť aj iným. Máte možnosť ho zdieľať s ostatnými. Bola by škoda to nevyužiť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.