Konfúcius a 15 jeho citátov

Konfúcius bol filozof, ktorý sa zaoberal morálnymi zásadami a princípmi správania. Zaujímal sa o človeka z pohľadu ľudskosti. Chcel položiť základy nového štátu, ktorý by viedli ušľachtilí a cnostní ľudia. Presne tak, ako to fungovalo v niektorých starých dynastiách Číny. Nabádal ľudí, aby si brali z minulosti príklad a aby sa neustále samo – vzdelávali. Zdokonaľovanie charakteru a cnosti každého človeka pokladal za kľúčové.

U ľudí chcel vyvolať stav pravdovravnosti, ochoty učenia sa, lásky k ľuďom, úctu k starším a hlavne príklon k tradíciám. Uznával spoločenský život plný morálky, správnych medziľudských vzťahov a spravodlivosti. V tomto článku sa pozrieme na zopár citátov jeho filozofie, doplnených o môj komentár.


Konfúcius a jeho pohľad na svet

„Keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali. Ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať.“

Príchod nového človeka sprevádza obrovská radosť. Ľudia sú šťastní, že na svet prišlo niečo nové, jemné, krehké a hlavne zlaté. Všetko to, čo ľudia obľubujú. Len na tom dieťati záleží, či ho takto budú vnímať aj počas života. Bude to závisieť od jeho správania. Vždy je lepšie, keď je človek obľúbený. Život je tak krajší a príjemnejší. Žime tak, aby nás mali ľudia radi a my majme radi ostatných.

„Najväčšie šťastie, ktoré ťa môže stretnúť, je to, že si nájdeš oddaného priateľa. Toto bohatstvo však môžeš uchrániť len tým, že si tento poklad ukryješ v srdci a budeš si ho vážiť viac ako vlastný život.“

Nájsť si oddaného priateľa, ktorý tu bude vždy pre nás je umenie. Často sa dostávame do situácie, kedy potrebujeme pomoc. Mať skutočného priateľa, ktorý nám vtedy stále pomôže, je skutočne šťastie. Je pekné keď nás ctí, no aj my musíme ctiť jeho. Musíme tu byť pre neho rovnako, ako on pre nás.

„Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

Múdrosť možno skutočne získať rôznymi spôsobmi. Jedine na nás záleží, aký spôsob si vyberieme. Múdrosť je v našom živote neoceniteľná. Ak niečo viete, stávate sa nezávislými a zároveň tým viete pomôcť iným. Nikdy sa neprestávajte učiť a svoje vedomosti využite na vytvorenie lepšej a spravodlivejšej spoločnosti.


konfúcius

Konfúcius veril v spravodlivosť

„Ušľachtilý človek si je vedomý iba spravodlivosti. Malý človek len svojich záujmov.“

Človek stále niečo získava. Buduje svoj život a zveľaďuje majetok. No malo by to podliehať nejakým zásadám správnosti. Skutočný človek nebuduje svoj majetok na úkor iných ľudí. Spôsobí získanie môjho majetku niekomu veľkú škodu? Spravodlivý človek si toto veľmi dobre uvedomuje. Chamtivec možno tiež, no je to pre neho nepodstatné.

„Ak je k tebe niekto milý, buď voči nemu milý. Ak ti je nepriateľom, buď k nemu spravodlivý.“

Žijeme v jednej spoločnosti. V nej si spoločne spolunažívame a prichádzame do priameho kontaktu. Ten kontakt môže byť rôzny. No najlepšie bude, ak bude milý a príjemný. O agresivitu a hulvátstvo nikto nestojí. Nepáčilo by sa nám, keby na nás niekto kričal. Preto sa tiež kontrolujme. Ak toho človeka neznášame, nechcime mu preto zle. Je to človek, ako aj my. No tiež by nemal konať podlo a nečestne. Preto k nemu pristupujme spravodlivo.

„Veľký človek má na mysli spravodlivosť – malý človek úspešnosť.“

Predrať sa dopredu za každú cenu niečo stojí. Väčšinou to ide na úkor iných ľudí. Ak je to čestné a férové správanie, založené na čisto našich schopnostiach, je to v poriadku. No veľký človek chápe, že byť stále najlepším nie je cesta. Chuť víťazstva by mali mať možnosť okúsiť aj iní. Určite by im nemali byť hádzané polená pod nohy.

„Mať chyby a neusilovať sa ich odstrániť – to je naozaj chyba!“

Nikto nie je dokonalý. Každý máme nejakú tú chybičku. Tých chýb by však nemalo byť veľa. Dá sa to zmeniť? Prečo to neurobiť? Chyby nás brzdia a spomaľujú. Odstráňme ich a zlepšujme svoje schopnosti. Toto má v živote každého človeka zmysel a mala by to byť cesta pre každého.

„Aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť.“

Dnes každý dobre vie, že každé more má skutočne svoj breh. To platí aj o múdrosti niektorých ľudí. U niektorých to zas neplatí. Mohli by vedieť podstatne viac než vedia, no často sú lenivý a dajú prednosť zábave, než niečomu, čo ich môže myšlienkovo povýšiť. Breh ich mora je preto v nedohľadne.


Všetci sme si rovní

„Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe.“

Veľmi dobre známy citát. Určite o ňom už mnoho ľudí počulo. Klasika, nechceš aby ti niekto robil zle? Spôsobuje ti to nepríjemnosti? Cítiš sa nepohodlne? Prečo si potom myslíš, že tieto pocity budú príjemné inému človeku. Nerob mu ich!

„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

Najlepším spôsobom učenia sa je sebareflexia. Človek sa skrátka učí na svojich chybách a nato by mal každý prihliadať. Chyby berie ako súčasť života. Ich riešením rastie a stáva sa lepším človekom. Preto sa chybu snaží nájsť najskôr v sebe, než v inom človeku.

„Zlo môže byť vylúčené iba dobrom.“

Zlo a dobro je ukážkový protiklad. Predstavme si rovnoramennú váhu. Na jednom konci je dobro a na druhom je zlo. Ak chceme, aby dobro prevýšilo zlo a zvíťazilo, musíme svoje konanie pridať na správnu stranu váhy! Čiže na stranu dobra.

„Ešte som sa nestretol s človekom, ktorý by dokázal vidieť svoje chyby a sám pred sebou sa z nich obviniť.“

Ak niečo pokazíme, snažíme sa hodiť vinu na iného človeka. Teda, ak taký je po ruke. Svoje zlé správanie a konanie si snažíme ospravedlniť. Nemohli sme predsa urobiť chybu. Zato môže niekto iný. Mám nejaký problém, či hádku? Na vine je vždy partner. Ja som dokonalý. Nikdy za nič nemôžem. Opak je však pravdou. Často krát môžeme, no nechceme si to priznať. Tak by sme si priznali vinu a boli by sme tí zlí. A to nechceme. Radšej budeme tvrdo bojovať, aj keď je to naša vina.


Konfúcius o jeho šťastí

„Mám naozaj šťastie. Vždy, keď som sa dopustil nejakej chyby, vyčítali mi ju.“

Ľudia nemajú radi, keď im niekto niečo vyčíta. Je to nepríjemný pocit. No však veľmi poučný. Kritiku treba vedieť prijať, poučiť sa z nej, napraviť ju a hlavne sa jej v budúcnosti snažiť vyhnúť. Kritika by však mala byť primeraná a nie prehnaná. Nato si pamätajte, keď budete na opačnej strane tohto vzorca.

„Múdry človek je ako múdry strelec. Pokiaľ minie cieľ, poodíde a hľadá vo vnútri seba príčinu zlyhania.“

Nemá zmysel robiť stále tie isté chyby. Budeme sa tak neustále točiť v kruhu. Nikde nás to neposunie a prestaneme rásť. Ak sa niečo nepodarí, alebo sme s niečím nespokojní, mali by sme zmeniť správanie. Hľadať dôvody neúspechu a nahradiť ich pokusmi, ktoré neúspech zmenia na úspech.

„Premôcť zlé návyky možno len dnes, nie zajtra“

Dnešok je dňom, kedy možno najskôr niečo zmeniť. Mnoho ľudí odkladá na zajtra to, čo môžu urobiť dnes. Zabúdajú však nato, že zajtrajšok nemusí prísť. Alebo príde a my to odložíme opäť na zajtra, pretože dnes ide náš obľúbený seriál. Chceš niečo zmeniť? Kašli na seriál a zmeň, čo zmeniť môžeš. Urob to však teraz, nie zajtra. Čím skôr zrno zaseješ, tým skôr vyklíči. Nenechávaj to na neskôr. Môže prísť doba, kedy zrno pre zimu nevyklíči. A to len preto, že sa to odkladalo na neskôr.


Záver

 Toto bolo 15 citátov, ktoré za svojho života vyslovil Konfúcius. V ďalšom článku spomeniem ešte ďalších 15, nech z toho máme pekné okrúhle číslo.


 

Zdieľajte článok s ostatnými. ♥

Páči sa vám reflektor812? Dokážte to!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *