Konfúcius a 15 jeho citátov 2

Toto je druhá časť článku o citátoch, ktoré povedal Konfúcius. Každý z nás sa odlišuje svojim správaním. Niekto sa správa čestne, milo, múdro, poctivo a niekto zasa klame, je zbabelý, hlúpy a zákerný. Je len na nás, ako sa budeme správať. Iba pozitívny typ správania má skutočný význam. Spoločnosť takých ľudí prekvitá a prekypuje šťastím, či spokojnosťou.

Ale dosť úvodu. Svoju pozornosť presmerujte na nasledujúce citáty okorenené mojím komentárom. Tak s chuťou do toho.


Konfúcius a jeho ďalšie citáty

„Vedieť, čo je správne, a neurobiť to, je najväčšia zbabelosť.“

Každý človek by sa mal snažiť správať správne. Dávať tak príklad ostatným, aby to robili aj oni. Lenže mnoho z nás podlieha svojím záujmom a tie nie sú vždy najsprávnejšie. Taký človek vie, že robí zle, no to mu prináša niečo hodnotné a to je veľká motivácia zachovať sa nesprávne. A v takejto spoločnosti bohužiaľ žijeme. Peniaze a moc vládnu svetu, preto tu pobehuje množstvo zbabelcov.

„Ideálny človek je skúpy na slová, ale bohatý na činy.“

Človek s darom reči je určite prínos do spoločnosti. Je výborným spoločníkom a rozhovor žije. No slová musia niečo znamenať a hlavne sa musia naplniť. Existuje špeciálna sorta ľudí, ktorí sa nazývajú chválenkári. Tí sú vo svojom živle, keď nájdu poslucháča ochotného počúvať ich výmysly a chválenie. No slová bez patričnej podpory v praxi, či dôkazu sú len slová.

„Klaďte dôraz na vernosť a dôveryhodnosť! Priateľa nepokladajte za menej než seba! A ak sa dopustíte priestupku, nemajte strach ho napraviť!“

Každý musí niesť zodpovednosť za svoje činy. Toto si musí každý uvedomiť. Urobiť niečo zlé je jednoduché. A preto je to také nebezpečné. No chyby by sa mali napraviť. Teda ak sa to ešte dá. Snažiť sa urobiť niečo pre nápravu je skrátka základ. Človek, ktorý takto koná, je dôveryhodnejší. O to viac, keď sa voči svojim známym správa verne.

konfúcius


Ako žijeme svoj život?

„Každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: Nebol som nedôsledný v pomoci iným? Nebol som neúprimný v styku s priateľmi? Zužitkoval som svoje vedomosti?“

V správnej spoločnosti musia existovať nejaké pravidlá, ktoré ju budú zveľaďovať a udržovať v zdravom stave. Dôležitým faktorom v takejto spoločnosti je pomoc blížnym. Len to, čo robíme pre ostatných má zmysel. O to väčší, keď to isté urobí niekto voči nám.

Kruh sa tak uzavrie a každý si pomáha. Ďalším faktorom sú vzťahy s ľuďmi v našej sfére vplyvu. Chceme, aby sa k nám správali čestne a úprimne. Určite to isté očakávajú aj oni od nás. Nesklamme ich! Vedomosti by sme mali pravidelne získavať. No získavať ich nestačí, treba ich používať.

„Cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí. Človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby. Má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam.“

Život v spoločnosti nie je o anarchii. Kto chce žiť v skupine, musí sa podriadiť zákonom skupiny. Vskutku je to spravodlivé. Vážiť si predkov, ktorí niečo vybudovali a zanechali nám to je najmenej, čo môžeme urobiť. V súčasnosti sa majetok všetkých rozkradol, alebo predal do rúk jednotlivcom.

Čiže výborný príklad, ako to nemá vyzerať. Poctivosť by sa u tých ľudí hľadala ťažko. No dobrá správa je, že cnosť sa skutočne nededí. Je to niečo, o čo sa môže snažiť každý jednotlivec bez rozdielu. Nielen že môže, aj by mal!

„Predkovia chceli slúžiť najvyššej cnosti, a tak vytvorili štát. Aby vytvorili štát, nadobudli vedomosti. Keď mali vedomosti, stali sa poctivými. Keď boli poctiví, stali sa ich rodiny poriadnymi. Keď rodiny boli poriadne, aj štát sa riadne spravoval. A keď sa poriadne spravoval, zavládol na celom svete mier a spokojnosť.“

Tento citát je úžasný. Veľmi sa mi páči. Je to priam ako rozprávka, ktorá je veľmi pekná. A rozprávka je bohužiaľ iba rozprávka. Spoločný štát bol výborný výmysel. Udával ľuďom poriadok a konal v prospech spravodlivosti. Išlo mu o rozvoj vo všetkých oblastiach. Záležalo mu na každom jednotlivcovi, pretože jednotlivci tvorili štát. V súčasnosti je tá predstava dosť skreslená.

Štát máme vytvorený. Jeho tvorcovia skutočne museli nadobudnúť určité vedomosti, ako ho založiť a ďalej ako ho správne riadiť. No tu nastáva zlom. Ľudia aj dnes nadobúdajú vedomosti, no nie vždy kvalitne. Štát to podporuje. Tým ľudia strácajú poctivosť. Bez poctivosti nemôžu byť rodiny poriadne. Bez poriadnych rodín sa štát nemôže riadne spravovať. Preto nemôže byť spokojnosť.


Múdrosť je odpoveďou na to, čo nevieme

„Len dva druhy ľudí sa nikdy nemôžu zmeniť. Celkom múdri a celkom hlúpi.“

Celkom múdri človek nemá dôvod ohlúpnuť. Vlastní znalosť, že vedomosti sú kľúčové a potrebné pre budúcnosť. Hlúpy človek nemá dôvod zmúdrieť. Nie všetko sa dá naučiť s pochopením. Je to ťažké. Ťažkým veciam sa ľudia vyhýbajú. Majú radi jednoduchšie veci, napríklad sledovať televíziu, alebo hocičo iné, čo im zabije nudu a čas. Tak však nič nedosiahnu.

„Život je vlastne celkom jednoduchý a skomplikuje sa len tým, že sami na komplikovanosti trváme.“

Ďalší pravdivý citát. Strašne si náš život komplikujeme. Vytvorený systém je komplikovaný a pritom by sa dal riešiť jednoduchšie. Všade vládne komplikovanosť a byrokracia. Chcete niečo vybaviť na úrade? Veľa šťastia prajem. Zákony sú písane komplikovane. Mnoho obyčajných ľudí im nerozumie.

Úradníci si vás pinkajú z jedných dverí, do druhých. Niektorí nevedia ani toľko než ľudia, čo niečo potrebujú vybaviť. Komplikovanosť vytvára stres, napätie a zlobu. Dokým bude tento systém komplikovaný, spoločnosť nevyzdravie. Najhoršie je, že tí vo vláde vedia nasľubovať hory a doly. No skutočný problém komplikovanosti neriešia, len ho zhoršujú.

„Keď vidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť. Ak vidíš zlého človeka, všímaj si sám seba.“

Deti veľmi často napodobňujú. Nemožno im to mať za zlé. Napodobňovaním a sledovaním sa dosť veľa naučia. A v mladosti je to základ. Preberajú skúsenosti a zvyky od rodičov a iných ľudí. Vidí dieťa, ako jeho často opitý otec bije jeho matku? Vidí, ako sa matka trápi? Nie je mu to príjemné. Nechce byť taký ako jeho otec. Postaví sa na stranu matky, čiže preberie dobrý návyk. Všetko zlé je na niečo dobré. V tomto prípade je to bohužiaľ pravda.

Často sme sami agresívny. Niečo nás vytočí do nepríčetnosti. Určite vtedy nie sme príjemný spoločníci. Pôsobíme negatívne a odpudzujúcou. Výborný čas si zo seba vziať ponaučenie. Dobrých ľudí napodobňujme, tým zlým sa vyhnime.


Viac konajme, ako nadávajme

 „Lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu.“

Mnoho z nás je v hundraní a sťažovaní expert. Na všetko nadávame. Každý nám ubližuje. Nedarí sa nám a iným áno. Všetko im závidíme, no je to len naša chyba. Upadáme do negativity a cítime sa zle. No neurobíme nič pre zmenu. Prečo iba čakáme, že všetko dostaneme? Bez vetra sa ani lístok na strome nepohne. Akcia je základ všetkého. Keď niečo chcete, prestaňte sa sťažovať a pohnite zadkom pre to niečo urobiť. Často je prvým krokom získavanie nových vedomostí, AKO TO UROBIŤ.

„Nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš.“

Nie je dôležitá rýchlosť, ale smer. Keď máme správny smer, stačí už len kráčať. A to za každých okolností. Existuje citát. Kto hrá, môže prehrať. No kto sa vzdal, už prehral. Smerovať k svojmu cieľu a nevzdať sa odlišuje víťazov od porazených. Tréning robí majstrov. Preto budete každým krokom silnejší a sebavedomejší.

„Múdrosť je priznanie si toho, čo viem, že to viem a toho, čo neviem, že to neviem.“

Vševedkov je všade požehnane. No tých, ktorí skutočne niečo vedia je už menej. Vedieť málo a tváriť sa, že vieme mnoho je klamstvo. Tým klamstvom však klameme len sami seba. Nie je hanba niečo nevedieť. Nikto učený z neba nespadol. Hanba je niečo nevedieť a nesnažiť sa to naučiť.


Múdrosť sa získava štúdiom

„Múdrym som sa nenarodil. To iba usilovným štúdiom minulosti som začal rozumieť prítomnosti.“

Ako som pred chvíľou písal, nikto učený z neba nespadol. Kto sa chce učiť, mal by pozorovať okolie. Všímať si detaily a dávať si otázky, prečo sa to stalo tak, ako sa stalo? Potom si na tie otázky musí hľadať odpovede. Poučiť sa dá skutočne rôzne.

Mnoho ľudí pred nami urobilo množstvo chýb. Tie sú zjavné z histórie. Mnoho ľudí robí množstvo chýb v prítomnosti. Našou úlohou je ich sledovať a rozlišovať, čo je správne. Základ je poučiť sa z chýb iných a znova chyby neopakovať.

„Najväčší úspech človeka nie je v tom, že nepadne, ale v tom, že vždy opäť vstane.“

Najväčším úspechom človeka je skutočne odhodlanie. Odhodlanie, ktoré investuje do akcie. Nie je hanba spadnúť. Veď je to znakom učenia sa. Rovnako to robia deti. Učia sa chodiť a dokým sa to naučia, neraz bolestivo padnú. No tie pády ich postupne vedú k cieľu.

Keby dieťa po prvom páde prestalo skúšať chodiť, nikdy by nechodilo. Našťastie to takto v prírode nefunguje. Keď sa dieťa dokáže naučiť chodiť a predtým to nevedelo, aj každý iný sa dokáže naučiť mnoho. Základ však je nikdy sa nevzdať.

„Váž si sám seba a druhí si ťa budú vážiť.“

Mnoho ľudí má nízke sebavedomie. Pripadajú si takí malí. Všímajú si svoje nedostatky, ako keby boli najdôležitejšie na svete. Tie nedostatky by však mali odstrániť, alebo aspoň zminimalizovať. U niektorých nedostatkov je to nemožné. Preto sa treba zamerať na svoje dostatky a tie ešte zdokonaliť a vyzdvihnúť. Aj škaredé káčatko môže dobiť svet. No najprv musí uveriť, že je to možné.


 

Zdieľajte článok s ostatnými ⇓

Páči sa vám reflektor812? Dokážte to!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *