Ideálny vzťah

Ideálny vzťah. Toto slovné spojenie sa veľmi ľahko píše, no v skutočnom živote oveľa ťažšie vzniká. Ideálny vzťah môže vytvoriť jedine človek, ktorý vo svojom živote stretne toho pravého človeka. Takýto vzťah bude silný, nezničiteľný a plný energie. Lenže každá minca má dve strany a toto pravidlo platí aj v tomto prípade.Mnoho ľudí v tejto oblasti až také šťastie nemá. Môžu stretnúť navonok príjemného človeka, no môže to byť iba pretvárka. Tiež môžu stretnúť človeka s najčistejšími úmyslami, no ten zasa môže byť úplne odlišný než oni. Je dobré, keď sú partneri vo vzťahu trochu odlišný, pretože to môže pôsobiť príťažlivo. No prílišná rozdielnosť vzťahu skôr škodí, než prospieva. V oboch spomenutých prípadoch môže vznikať klamstvo, využívanie, napätie, nevera a ďalšie nezhody, spôsobujúce vo vzťahu nepohodu. V takomto prípade nemožno hovoriť o ideálnom vzťahu.


Lenže ako dosiahnuť ideálny vzťah? Každý, teda aspoň väčšina ľudí túži vo svojom živote stretnúť toho pravého človeka. Zvyšná časť skôr túži nájsť iba posteľové dobrodružstvá. Problémom je však to, že mnoho ľudí sa púšťa do vzťahu bezhlavo. Svojho partnera dobre nepoznajú a už plánujú spoločnú budúcnosť. Niekedy sa to môže podariť, no niekedy nie. Vtedy môžu byť následky katastrofálne.

Prvotná zaľúbenosť je silný jav. Teda aspoň prvé dva roky. Toľko tento jav trvá podľa prieskumov, no ja si skôr myslím, že je to individuálne. Pri prvotnej zamilovanosti naše telo doslova zaplavujú rôzne hormóny. Niektoré dievčatá možno potvrdia, že muži vtedy zmäknú a sú veľmi milý. Samozrejme existujú výnimky. Vtedy to spôsobí úbytok mužského hormónu testosterónu. U dievčat zasa tento hormón stúpne, čo sa prejaví väčšou sexuálnou chuťou. No neznamená to, že hneď roztiahnu nohy! Teda aspoň niektoré. Tých hormónov je samozrejme viac, no v tomto článku na ne nie je priestor. No dôležité je to, že ľuďom v stave zamilovanosti riadne zamotajú hlavu. Preto je vtedy dôležité postupovať pomaly, s chladnou hlavou a rozkrokom. 😀

Pamätám sa ešte na jedného svojho spolužiaka zo základnej školy. Prvý zo všetkých mal frajerku z vedľajšej triedy. Nikdy nezabudnem na to, ako sa tváril, keď bol s ňou. Ako keby ho niekto s niečím ťažkým tresol po hlave. 😀 Teda jemu ten testosterón musel chýbať v riadnom množstve. 😀 Samozrejme že im to spolu nevydržalo.

Nikdy nepodporujem vzťahy, ktoré vzniknú na základnej škole. Je to ako keby ste zo stromu strhli nezrelé jablko. Je trpké a kyslé. A to sa nerobí, pretože nechutí dobre! No pre niektorých mladých je najdôležitejšie to, kedy mali prvý sex. Niektorí sa s tým radi chvália. A čím skôr ho majú, tým sú lepší frajeri. To mi príde odporné. Nechápu, že život a vzťah dvoch ľudí nie je iba o sexe. Pred takýmito sexu chtivými indivíduami by si mali dievčatá dávať pozor.

Dajme tomu, že po dvoch rokoch zamilovanosť skončí a nastane tvrdá realita. Opäť to niekto obstojí a niekto nie. To je život. Práve preto neodporúčam robiť svadbu skôr, než uplynú dva, prípadne tri roky. Uponáhľanosťou si môžete riadne skomplikovať život. Pamätajte si, že po skončení zamilovanosti to nemusí byť také krásne, ako na začiatku. Samozrejme že to nemusí byť pravidlom. Mnoho párov si po tomto období môže rozumieť dobre. Záleží na akého človeka narazíte.


Pri hľadaní pravého partnera nemám rád mnohonásobnú výmenu partnerov. To znamená, že najideálnejšie je, pokiaľ pri nájdení pravého životného partnera vystriedate maximálne dvoch partnerov. Preto som rozmýšľal, aké podmienky musí spĺňať ideálny vzťah. Na tomto základe som popísal pyramídu úspešného (ideálneho) vzťahu.

Tá pyramída pozostáva z troch častí:
a) Správny základ vzťahu
b) Prvé patro vzťahu
c) Druhé patro vzťahu


Základ vzťahu:
Ide o spodný, teda nosný článok pyramídy. Preto musí byť najpevnejší. Zahŕňa takzvanú podobnosť partnerov. Ľudí rozdeľuje do troch nezávislých skupín. Za predpokladu, že sa stretnú ľudia patriaci do totožnej skupiny, môžu spoločne vybudovať pevný základ vzťahu.

Prvé patro vzťahu:
Je to stredná časť pyramídy vzťahu. Zahŕňa dve oblasti. Prvou oblasťou je láska a druhou je rodina. Láska páru podlieha práve predošlej časti pyramídy. Ak bude pevný základ vzťahu, láska páru s veľkou pravdepodobnosťou pretrvá. Horšie je to však s rodinou. Tá nemusí byť stotožnená s vašim partnerom a váš vzťah nepodporí. Situáciu to môže značne skomplikovať. Naopak, ak rodina váš vzťah podporí, prvé patro vzťahu upevní svoju pozíciu.

Druhé patro vzťahu:
Poslednou časťou pyramídy vzťahu je vrchná časť. Tvorí síce najmenší podiel pyramídy, no z môjho pohľadu ide o veľmi dôležitú časť. Obsahuje iba jedinú oblasť. Tou oblasťou je partnerská vernosť. Toto patro podlieha tiež základu vzťahu. Platí, že čím je pevnejší základ, tým je pevnejšie aj druhé patro pyramídy. Vernosť vo vzťahu je kľúčová a podnecuje dôveru. Preto utužuje vzťah.

©reflektor812 pyramida idealneho vztahu

Problém je však v tom, že dosiahnuť kompletnú a funkčnú pyramídu nie je jednoduché. No je to možné. Pri hľadaní správneho partnera však musíte ovplyvňovať ovplyvniteľné časti pyramídy, presne podľa vašich potrieb. Obzvlášť spodnú časť pyramídy, teda základ vzťahu. Prvé a druhé patro vzťahu výrazne podlieha správnemu základu vzťahu. Ak bude dobrý základ, budú splnené predpoklady zabezpečujúce úspešnú funkčnosť väčšiny faktorov v prvom a druhom patre.


Nie nadarmo je základ vzťahu pomenovaný, ako základ. Je to kľúčová a zároveň najdôležitejšia časť pyramídy. Preto by ste si na nej mali dať skutočne záležať. Jediné riziko, ktoré môže pyramídu poškodiť, je v prvom patre a to konkrétne oblasť rodiny. Rodinu len ťažko ovplyvníte. Buď vás bude vo vzťahu podporovať, alebo nie. No situácia sa vždy dá nejako riešiť. Konkrétnejší opis jednotlivých častí pyramídy bude v nasledujúcich článkoch.


 

Páči sa vám reflektor812? Dokážte to!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *