Idea správneho človeka

Poznáte nejakého správneho človeka? Podľa čoho poznáte jeho správnosť? Viete posúdiť, či je skutočne správny? Ako sa prejavuje správny človek? Odpoveď na tieto otázky sa snažím nájsť v tomto článku.

Náš svet je prekrásne miesto, ktoré nám poskytuje rozsiahle možnosti. Žijeme v ňom, pracujeme, tvoríme, oddychujeme a zabávame sa. Toto je pre každého človeka dôležité. S tým určite každý súhlasí. V tomto popise však chýba jeden dôležitý jav. Tento jav výrazne ovplyvňuje tento opis a preto ho pokladám za veľmi dôležitý. Čo je teda týmto javom?


Vzájomné spolunažívanie

Dôležitým javom v tomto našom životnom priestore je vzájomné spolunažívanie. Čiže to, ako sa k sebe správame. Niektorí z nás dokážu život ľuďom navôkol spríjemniť. Títo ľudia sú skutočne úžasní. V ich prítomnosti sa cítime príjemne.

No iní vedia život ľuďom navôkol strpčiť a niekedy aj poriadne skomplikovať.  Takí ľudia vytvárajú chaos, stres, smútok, beznádej, bolesť a iné negatívne pocity, pri ktorých sa cítime zle. Takýchto ľudí nemožno s určitosťou zaradiť medzi skutočne správneho človeka.


Charakterové vlastnosti človeka

Každý človek má určité charakterové vlastnosti. Tie vychádzajú z jeho vnútra. Niektoré má človek pevne dané, no niektoré možno ovplyvniť zmenou chápania a správania. Takýchto vlastností existuje celá rada. Popísať všetky by bolo obsahovo náročné. Preto som svoju pozornosť zameral na vlastnosti, ktoré sú z môjho pohľadu najcennejšie. Vlastnosti podľa ktorých sa človek správa, možno rozdeliť na dve skupiny. Prvou skupinou sú pozitívne vlastnosti a druhou tie negatívne.


idea spravneho cloveka


Pozitívne vlastnosti

Prvá skupina obsahuje pozitívne, alebo tiež dobré vlastnosti človeka. Do tejto skupiny patria vlastnosti, ktoré by sme mali vo svojom správaní vyzdvihovať a pretláčať do popredia. Dobré vlastnosti nás posúvajú vpred, pomáhajú nám v rozvoji, uľahčujú život a z každého z nás robia lepšieho človeka.

Negatívne vlastnosti

Do tejto skupiny patria vlastnosti, ktoré by sme mali potláčať. Tieto vlastnosti znepríjemňujú život samotnému človek a ľuďom, s ktorými prichádza do kontaktu. Tieto vlastnosti človeka brzdia, nerozvíjajú jeho rast, komplikujú mu život a robia z neho človeka, pri ktorom sa ostatní cítia zle. Taký človek ľuďom strpčuje život, pretože podnecuje negativitu.

Ako teda vyzerá správny človek? V tomto článku sa snažím popísať prvú skupinu vlastností, ktoré z nás robia lepších ľudí.


Správny človek

Správny človek sa správa skutočne inteligentne. Svoje správanie a konanie zakladá na zásadách, o ktorých si myslí, že neublížia inému človeku. Takýto človek verí v česť. Správa sa čestne, pretože vie, že čestným konaním sa z neho stáva hodnotnejší človek.

Taký človek je empatický. Vie sa vcítiť do postavenia iného človeka. Preto nemá dôvod odsudzovať konanie iných ľudí. Koná spravodlivo, pretože chce, aby aj s ním bolo zachádzané spravodlivo. Každý má právo na spravodlivé zaobchádzanie, či už je boháč, alebo niekto z pod mosta.

Je verný. Verí v lásku a záväzok, ktorý vybudoval s iným človekom. Môže človeka zradiť, no nikdy to neurobí. Nikdy ho nepodvedie, pretože cit je pre neho dôležitejší. Sám nechce byť podvedený a nielen preto sa správa ku každému verne.

K iným sa správa láskavo. Milé a slušné správanie je pre neho dôležité. Vie že má určitú úroveň, ktorú nechce pošpiniť hrubým a neslušným správaním. Svoje správanie voči iným smeruje s úctou a rešpektom.


Stará múdrosť hovorí:

„Správajte sa k iným tak, ako chcete, aby sa iní správali k vám.”


Je pokorný.  Nepotrebuje sa chvastať tým čo urobil a iný nie. To čo robí, robí pre seba a ostatných. Robí to preto, aby mal zo svojej práce dobrý pocit. No tiež vie oceniť prácu iných ľudí.

Nechce byť klamaný. Preto robí všetko preto, aby jeho slová a činy odrážali skutočnosť. Snaží sa žiť tak, aby nemusel klamať. Hodnota jeho osobnosti klesá každým klamstvom, ktoré vykoná.

Vie odpustiť, ak mu niekto urobí nejakú krivdu. Verí, že každý má nárok na druhú šancu. Preto odpúšťa. No tá krivda by nemala byť proti zásade spravodlivosti.

Je odvážny, pretože sa nebojí niesť zodpovednosť za svoje činy. Radšej sa prizná a ponesie zodpovednosť. Vždy je to lepšie než byť využitý, či vydieraný. Preto nebude robiť nejakú nekalú činnosť, ktorá ospravedlní jeho prehrešok.

V jeho správaní možno nájsť vytrvalosť. V tom mu pomáha pevná vôľa. Tú sa snaží vždy udržať. Vie čo chce a potrebuje dosiahnuť. Ide si za tým, kým to nedosiahne.


Je optimistický a jeho nálada nepodlieha negativite. Vie že optimizmom dosiahne vždy viac, než pesimizmom. Preto v ňom neustále horí viera, že nezdar ho nezastaví. Vie že keď to nedovolí, nezdar mu nijako neublíži. Berie ho iba ako niečo, čo treba prekonať a ísť ďalej.

Vždy sa správa kultúrne a civilizovane. Skôr vybuduje, než niečo zničí. Kultúrne chovanie má rád. Keď bude každý človek kultúrny, stane sa zo sveta lepšie a čistejšie miesto. Na tom sa chce svojím konaním rozhodne podieľať.

Je zdravo sebavedomý a verí svojím schopnostiam. Preto pozná sebadôveru.  Keď chce, dokáže veľa. Verí že nato má schopnosti.

Vďačnosť mu je blízka. Ak preňho niekto niečo nezištne urobí, byť vďačným je najmenej, čo môže urobiť. A k tomu je vďačnosť zdarma. No vďačnosť je dôležitá nielen slovne, ale hlavne od srdca. Taký človek to dobre vie.

Je svedomitý. Svoju prácu sa snaží vykonať riadne a dôkladne. Vie že niečo odfláknuť je veľmi jednoduché. Nechce byť jednoduchým človekom. Preto svoju prácu odvádza najlepšie, ako len dokáže.

Je spoľahlivý. Chce byť dôveryhodný. Je rád, keď mu ľudia dôverujú. Spoľahlivosť buduje jeho hodnotu a nielen tú spoločenskú. Keď niečo sľúbi, snaží sa to dodržať v rámci svojich možností.


Toto bol súhrn pozitívnych vlastností, ktoré nás ženú vpred a robia z nás hodnotných ľudí. Určite je ich viac, no tieto sú veľmi dôležité. V budúcich článkoch tejto kategórie sa budem venovať jednotlivým vlastnostiam, ktoré popíšem dôkladnejšie.

V najbližšom článku však ešte spomeniem druhú skupinu vlastností, ktoré nás tlačia na dno. Ľudia nás pre ne nemajú radi a zbytočne človeku komplikujú život.


 

Chýba vám v článku nejaká pozitívna vlastnosť? Doplňte ju do komentárov!

Páči sa vám reflektor812? Dokážte to!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *