Empatia

Viete sa vcítiť do situácie iných ľudí? Ak áno, správate sa empaticky. To je však veľmi jednoducho povedané. Človek prostredníctvom empatie nadväzuje spojenie s iným človekom. No nejde o priame fyzické spojenie. Takéto spojenie prebieha na mentálnej úrovni. Spojenie sa teda uskutočňuje prostredníctvom emócií, pocitov a myšlienok. Empatia má rozhodne spoločenský význam.


Čo je empatia

Wikipédia definuje empatiu, ako schopnosť premietnuť svoje vlastné ja do psychického obrazu inej osoby tak, že nastane súznenie a následné porozumenie.

Čiže z odborného hľadiska je empatia vcítenie sa do predstáv a pocitov iného človeka. Hlavným cieľom empatie je pochopiť, prečo sa daný človek správa tak, ako sa správa. Každý človek má určité správanie, ktorým sa v tejto spoločnosti prejavuje. To správanie je dôležité. Spoločnosť si o človeku na základe tohto správania vytvára záver.

empatia

Ak je správanie spoločensky prijateľné, spoločnosť takéhoto človeka príjme. Ak je neprijateľné, nastane odsúdenie. Každý má právo sa prejaviť tak, ako chce. Takto sa totiž prejavuje sloboda. Preto by takýto človek nemal byť okamžite odsúdený.

Pri empatii nejde o odsúdenie. Odsúdiť je ľahké, no ťažšie je pochopiť. Skutočná sila človeka sa skrýva v pochopení iných ľudí. To je jedinečné a vzácne zároveň.

 

„Skúsiť pochopiť je tisíckrát viac, než raz odsúdiť. ”

 

Empatický človek

Z predchádzajúceho textu možno predpovedať, že empatický človek je ten, ktorý nikoho neodsudzuje. Ak nejakého človeka spoznáva, snaží sa preniesť do jeho pozície. Robí to kvôli pochopeniu. Chce pochopiť, ako tento človek myslí. Prečo koná tak, ako koná. Mohol to urobiť inak? Urobil dobré rozhodnutie? Zachoval sa čestne? Musím byť na neho preto agresívny, či nepríjemný? Ubližuje niekomu svojim správaním? Prečo to robí?

Všetko má svoje dôvody. Nič nevzniká náhodne. Svoje dôvody má aj správanie a konanie ľudí. Niektorí jednajú zo svojej vôle a niektorí preto, lebo musia. Ak niekto koná nespravodlivo, najprv sa do tohto konania vcíťme.

Mohol to urobiť spravodlivo a čestne? Mohol! No slobodne si vybral tú nespravodlivú možnosť. Tak ho odsúďme! Nemohol? Čo by som urobil v jeho postavení? Riešil by som to inak? To samozrejme neplatí pri násilných trestných činoch, kedy sa vstupuje do práv a slobôd iného človeka.  Ak niekto niekomu siahne na život, má právo byť neodsúdený? Určite nie.


Empatia a jej význam

Empatia má najväčší význam pri bežných medziľudských vzťahoch. Chcete, aby vás ľudia za vaše správanie odsudzovali? Ak nie, správajte sa empaticky. Ďalší význam empatie spočíva v jej jednoduchosti. Nepotrebujete k tomu nič iné, len svoju myseľ a zdravý úsudok.

Empatia vytvára v spoločnosti priestor pre lepší a spravodlivejší život. Formuje lepšie vzájomné vzťahy a je zdarma. Najprv sa meria a až potom reže. Nikdy nie naopak. Osvojme si umenie empatie a začnime žiť lepší spoločenský život.


Zdieľajte článok s ostatnými. Možno tým niekomu rozšírite obzory a to stojí za pokus.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.