Čo sú cookies?

Reflektor812 využíva analytický nástroj, pomocou ktorého zhromažďuje údaje o návštevnosti, o obľúbených článkoch a podobne za účelom poskytnutia relevantnejšieho obsahu. Aby tento nástroj fungoval, používa takzvané cookies súbory.


Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve tejto, či inej web stránky na internete ukladajú do vášho počítača.  Pri ďalšej návšteve si vás tak stránka pamätá. Pre viac informácií navštívte túto stránku.

Používaním cookies na tejto stránke nedochádza k porušovaniu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, keďže zozbierané údaje nezhromažďujem a ani ich nikomu neposkytujem.

Pri návšteve tejto stránky vás na cookies upozorní lišta. Ďalším používaním stránky súhlasíte s ich spracovaním.  Ak s tým nesúhlasíte, musíte vykonať nasledujúce opatrenia.

  • Súbory cookies si v PC vymažte
  • Súbory cookies si v PC zablokujte

 

Páči sa vám reflektor812? Dokážte to!